Biuro STOWARZYSZENIA
KRAV MAGA POLSKA czynne:

poniedz. godz. 14.00-19.00, pok. 216
ul. Droga Dębińska 10c/216
61-555 Poznań

KONTAKT:
tel. +48 534 989 686
e-mail: biuro@kravmaga.org.plProfil SKMP na Facebooku

Akredytowani instruktorzy SKMP

Bieszczadzki Zaciach 2016


Szkolenie ze strzelania z broni krótkiej - lipiec 2013


Ćwiczenia żołnierzy w strzelaniu na www.NaszaArmia.pl


Czym jest Krav Maga


Polscy żołnierze a Krav Maga


Szkolenie Krav Maga osób cywilnych w SKMP Poznań


Szkolenie Krav Maga służb mundurowych w SKMP Poznań


Wakacje z Krav Maga Mrzeżyno 2012
Konto bankowe SKMP 

69 1020 4027 0000 1802 0389 9069

Stowarzyszenie Krav Maga Polska
ul. Nagietkowa 1, 60-175 Poznań

z dopiskiem:
"Składki członkowskie i darowizny"


  

Walka bronią - BLOS / Strzelanie


OFERTA REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU WALKI I BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ STRZELECKĄ, ORAZ TECHNIK I TAKTYKI INTERWENCJI DLA RESORTÓW MUNDUROWYCH I PRACOWNIKÓW OCHRONY.

 

 

Zagadnienia realizowane w czasie szkoleń w zależności od poziomu grupy i celu szkolenia. Program jest układany zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłoszonym przez odbiorcę zamawiającego szkolenie.

 

Poniżej znajdują się przykładowe tematy i zagadnienia, z których w zależności od potrzeb realizowany jest kurs.

 

 

WALKA BRONIĄ

 

ETAP SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (INDYWIDUALNEGO) – WALKA BRONIĄ

 • BEZPIECZEŃSTWO!
  • BEZPIECZEŃSTWO "BLOS” - Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią (pistolet, karabinek) w czasie prowadzenia zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego.
  • SPOSOBY PREZENTACJI BRONI – Postawy przyjmowane w czasie wprowadzenia broni do walki, postawy przed strzałem, w trakcie prowadzenia ognia i po zakończeniu (kontakt, patrol, obrona, w kaburze, ukryta).
  • PRZEKAZYWANIE BRONI – Załadowana, rozładowana.
 • CZYNNOŚCI MANUALNE:
  • SPRAWDZANIE, ŁADOWANIE, ROZŁADOWANIE.
  • ZMIANA MAGAZYNKÓW, ROZŁADOWANIE.
  • NIESPRAWNOŚĆ BRONI – Usuwanie zacięć.
 • STRZAŁ:
  • 5 zasad oddania celnego strzału.
  • 7 kroków podczas strzelania.
  • 3 rodzaje ognia.
 • WALKA BRONIĄ W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM:
  • Zasady użycia broni w zależności od stopnia zagrożenia a konsekwencje prawne.
  • Zasady użycia broni zależne od odległości od bezpośredniego zagrożenia.
  • Sposoby dystansowania, obrony przed próbą zaboru broni lub próbą blokowania jej użycia.
  • Obrona z wykorzystaniem broni, przed zagrożeniem nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem.
 •  

  ETAP SZKOLENIA ZAAWANSOWANEGO
  – WALKA BRONIĄ

  • STRZELANIE DYNAMICZNE:
   • Strzelanie z różnych postaw.
   • Strzelanie po obrocie.
   • Strzelanie w ruchu.
   • Strzelanie zza zasłon.
  • STRZELANIE W ZESPOLE:
   • Współpraca w czasie prowadzenia ognia w parach oraz w sekcjach czteroosobowych.
   • Przemieszczanie w zespole podczas strzelania.
   • Zrywanie kontaktu.
   • Ogień zaporowy – blokowanie ogniem
  • ZADANIOWE TORY PRZESZKÓD:
   • Prowadzenie ognia po wysiłku, w trakcie walki wręcz, w trakcie pokonywania przeszkód terenowych oraz z elementami zaskoczenia.
  •  

    

   SAMOOBRONA - WALKA WRĘCZ

    

   • SAMOOBRONA (NAPASTNIK NIEUZBROJONY):
    • Uderzenia i kopnięcia.
    • Obrony przed ciosami i kopnięciami.
    • Obrony przed obchwytami.
    • Obrony przed duszeniami.
   • SAMOOBRONA (NAPASTNIK UZBROJONY):
    • Obrona przed napastnikiem uzbrojonym w nóż.
    • Obrona przed napastnikiem uzbrojonym w pałkę – kij bejsbolowy.
    • Obrona przed szantażem bronią palną.
   • WYKORZYSTANIE PRZEDMIOTÓW W SAMOOBRONIE I WALCE WRĘCZ:
    • Walka pałka.
    • Walka nożem.
    • Wykorzystanie przedmiotów podręcznych, codziennego użytku w walce wręcz i samoobronie.
   •  

     

    TECHNIKI I TAKTYKA INTERWENCJI

     

    • ZASTOSOWANIE SIŁY FIZYCZNEJ W CZASIE INTERWENCJI:
     • Techniki transportowe.
     • Techniki obezwładniające.
     • Przełamywanie czynnego oporu.
    • ZASTOSOWANIE TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO:
     • Gradacja środków przymusu bezpośredniego (zastosowanie w zależności od stopnia zagrożenia).
     • Kajdankowanie.
     • Zastosowanie pałki wielofunkcyjnej typu „tonfa”.
     • Zastosowanie pałki teleskopowej.
     • Zastosowanie broni palnej w czasie interwencji.
    •  

      

     OCHRONA VIP-a

      

     • DZIAŁANIE W ZESPOLE:
      • Szyki ochronne.
      • Przemieszczanie w szykach (pieszych i zmotoryzowanych).
      • Zachowanie zespołu w czasie zagrożenia (podział ról poszczególnych funkcjonariuszy ochrony osobistej).
     • ODPIERANIE CZYNNEJ NAPAŚCI NA VIP–a:
      • Ochrona nietykalności VIP – a, przed napastnikiem nieuzbrojonym.
      • Ochrona VIP-a, przed napastnikiem uzbrojonym w nóż.
      • Ochrona VIP-a, przed napastnikiem uzbrojonym w pałę – kij bejsbolowy.
      • Ochrona VIP-a, przed napastnikiem uzbrojonym w broń palną.
      • Profilaktyka przy zagrożeniach ze strony ładunków wybuchowych.
     •  

       

       

      U W A G A !

      Szkolenie realizowane jest przez instruktorów KRAV MAGA zrzeszonych w Europejskiej Federacji Krav Maga – RD. Nasi instruktorzy to głównie przedstawiciele wojska i policji posiadający uprawnienia państwowe do prowadzenia zajęć z w/w tematów.

      Głównym instruktorem nadzorującym proces szkolenia i prowadzącym podstawową część zajęć każdego kursu jest kpt Włodzimierz Kopeć - wykładowca Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szef wyszkolenia instruktorów z Walki w Bliskim Kontakcie (WWBK) i Walki Bronią (BLOS) w Siłach Zbrojnych RP.

      Realizując szkolenia współpracujemy z instruktorami z jednostek specjalnych WP i Policji, co pozwala nam przeprowadzić kursy dla każdej formacji na każdym poziomie zaawansowania.

       

       

      Więcej informacji:

      Włodzimierz KOPEĆ, tel. 601 877 228, e- mail: wlodek@kravmaga.org.pl
      www.zawodowiec.pl lub www.kravmaga.org.pl